สัญลักษณ์ประจำศูนย์

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบโดย นายเศรษฐพล ประเสริฐผล

  1. ต้นไม้ ที่มีรูปร่างเหมือนดอยสุเทพ สื่อถึงธรรมชาติวิทยาของพื้นที่  
  2. พระธาตุดอยสุเทพ ตรงกลางของตราสัญลักษณ์ สื่อถึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่  
  3. ทางเดิน ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ สื่อถึงการนำทุกคนเข้าถึงธรรมชาติและดอยสุเทพ 

การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) 

น้องดอย ผึ้งน้อยพิทักษ์ป่า
ออกแบบโดย
นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
แรงบันดาลใจจาก
ผึ้งดอยสุเทพ
(Hybropoda Sutepensis)

น้องต้นน้ำ
ออกแบบโดย
นายทวิช จิตเที่ยง
แรงบันดาลใจจาก
ปูน้ำตกดอยสุเทพ
(Doimon doisutep)

น้องกาย
ออกแบบโดย
นายณัฐพงศ์ รามมะมะ
แรงบันดาลใจจาก
ตุ๊กกายดอยสุเทพ
(Cyrtodactylus doisuthep)